English

2011年比赛成绩

日期  地点 距离 信鸽   赛绩 参赛/获奖记录
24/7   NPO沙托鲁 670 公里  2.957    2,4,5,6,10,12,14,16,22,34,36,44,45 etc. 39 / 55
16/7   芒特 467 公里  1.806    1, 4, 65, 66, 86 etc 50 / 23
9/7   贝罗尼 332 公里  2.383    2-4-5-6-16-18 etc 47/25
9/7   NPO布鲁日 620 公里  3.381    3-13-14-15-16-25-38-47 etc. 52/25
2/7   步日耶 403 公里  2.576    2-4-5-11-12-13-21-22 etc 48/32
25/6   NPO布鲁瓦 611 公里  24.774    16, 38, 151 etc. 63 / 22
25/6   贝罗尼 332 公里  3.415    4, 5 ,7 ,9 ,12, 20, 36, 47 ,49 etc. 48 / 32
18/6   NPO南图 408 公里  6.188    4, 25, 62 etc 49 / 25
11/6   NPO查特顿 564 公里  5646    4, 57, 59 etc. 64 / 29
11/6   贝罗尼 332 公里  820    1, 4, 6, 8, 44 etc 49 / 19
28/5   奥尔良 556 公里  2.332    21-46-62-64-73 etc. 66/35
21/5   波马罗 251 公里  1.626    2-3-4-10-12-20-32 etc. 121/58
14/5   摩林科 358 公里  5.785    2-3-4-5-7-8-25-26-30-31-32 etc. 121/57
7/5   波马罗 251 公里  1.699    5-6-12-15-26-27-28-32-45 etc. 129/41
30/4   尼韦尔 211 公里  1.647    3-4-33-49-82-85 etc. 57/18
23/4   鲁尔蒙德 104 公里  1.756    4-5-14-15-16-17-32 etc. 59/26
Racing pigeon for sale Triple 5
Triple 5 Hen
USD 1,180
Racing pigeon for sale Edmund
Edmund Cock
USD 885
Yadiel Sold Yadiel Sold
Yadiel 
USD 708
Racing pigeon for sale Armanix
Armanix Cock
USD 1,769