English

2016年比赛成绩

日期  地点 距离 信鸽   赛绩 参赛/获奖记录
10/9   拉翁 329 公里  2,674    6, 10, 24, 28, 31, 81 etc. 16 / 26
3/9   梅嫩 254 公里  3.151    2, 5, 7, 9, 21, 22, 68, 71 etc. 24 / 30
3/9   NPO Melun 455 公里  2,233    4, 8, 9, 10, 23, 28, 31, 36, 37 etc. 40 / 99
27/8   昆法仁 255 公里  832    17, 24, 28, 31, 43, 46, 48 etc 39 / 90
20/8   Asse Zellik 189 公里  1,165    3, 19, 53, 99, 104, 105, 108 etc 86 /160
13/8   道尔夫 160 公里  1.055    2, 4, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15 etc 68 / 96
13/8   NPO南图 408 公里  4.456    1, 25, 60, 62, 86 etc. 22 / 83
6/8   Laon vliegveld 329 公里  412    1, 7, 8, 11, 13, 15, 17, 18, 19 etc. 31 /101
6/8   布鲁瓦 611 公里  1,707    1, 5, 17, 22, 33, 36, 38, 40, 45 etc 39 / 46
31/7   梅嫩 254 公里  470    2, 3, 4, 7, 9, 13, 26, 27 etc 39 /113
24/7   NPO Issoudun 647 公里  1.943    4, 11, 13, 14, 17, 18, 30, 31, 35, 35 etc 30 / 47
24/7   Asse Zellik 189 公里  2.456    18, 19, 23, 77, 90 etc 46 /126
16/7   南图 408 公里  1,827    1, 2, 3, 4, 9, 11, 13, 14, 15, 22, 23 etc 41 / 71
16/7   Asse Zellik 189 公里  3,312    5, 7, 9, 19, 31, 39, 40, 41 etc 49 /196
9/7   道尔夫 160 公里  4,223    2, 3, 4, 7, 17, 18, 19, 20, 26, 30 etc. 113/230
9/7   NPO沙托鲁 670 公里  2,777    9, 28, 33, 41, 49, 56, 63 etc 24 / 37
2/7   La Ferte/s Jouarre 412 公里  440    15, 17, 32, 41, 46, 47 etc 10 / 37
2/7   赫尔 133 公里  3,967    1, 2, 3, 4, 31, 34, 35, 46, 47, 48etc 33 / 50
25/6   拉翁 329 公里  576    15, 17, 20, 22, 28, 33 etc. 17 / 40
25/6   布鲁瓦 611 公里  1,387    9, 11, 13, 14, 15, 78 etc 10 / 35
19/6   Nanteuil le Haudouin 408 公里  569    2, 5, 6, 9, 10, 12, 18, 19, 20 etc 24 / 40
12/6   NPO查特顿 564 公里  1.569    28, 29, 69, 88 etc 11 / 40
11/6   拉翁 329 公里  616    5, 48, 76, 77, 90 5 / 10
5/6   Asse Zellik 189 公里  943    8, 11, 22, 23, 24, 26 etc 14 / 37
28/5   尼格尼斯 298 公里  1.100    1, 5, 6, 7, 8, 17, 20, 23 etc 28 / 41
28/5   默伦 455 公里  2,454    21, 26, 31, 36, 49 etc. 24 / 70
21/5   苏瓦松 356 公里  1,132    12, 14, 16, 17, 32, 34, etc 40 /112
14/5   拉翁 329 公里  1,111    2, 9, 15, 16, 17, 19, 26, 28, 35 etc 53 /117
7/5   昆法仁 255 公里  1,350    3, 9, 11, 13, 14, 18, 22, 29, 33 etc 55 /133
30/4   昆法仁 255 公里  1.216    1, 2, 3, 6, 9, 10, 12, 13, 15 etc 54 /136
23/4   Asse Zellik 189 公里  6,244    1, 31, 32, 77, 167, 172, 175, 176, 177 etc. 86/ 142
16/4   道尔夫 161 公里  5,982    6, 12, 20, 24, 44, 49, 50, 51 etc. 65 /146
Brianna Sold Brianna Sold
Brianna 
USD 735
Racing pigeon for sale David
David Cock
USD 980
Racing pigeon for sale Epicurus
Epicurus Cock
USD 1,225
Racing pigeon for sale Superwoman
Superwoman Hen
USD 1,531
Racing pigeon for sale Kingsley
Kingsley Cock
USD 919
Racing pigeon for sale Xavix
Xavix Cock
USD 980